U PRIPREMI

Kontakt

ul. Miloja Pavlovića br. 8

34 000 Kragujevac, Srbija

tel/fax:  + 381 (0) 34 331 509

tel:        + 381 (0) 34 337 666

fax:       + 381 (0) 34 331 508

e-mail: office@tvk9.net

 

Direktor marketinga

Biljana Kilibarda

tel:        + 381 (0) 34 337 667

            + 381 (0) 63 499 606

e-mail: biljana@tvk9.net

 

Odgovorna urednica TV K9

Jovanka Marović

tel:        + 381 (0) 63 499 573