Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://tvk9.net/ bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà tvk9.net cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để tvk9.net liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của tvk9.net nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.
Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website tvk9.net chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ không được lưu giữ.
Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website tvk9.net về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty CP sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:
Cung cấp các gói dịch vụ đến khách hàng.
Giao hóa đơn và hợp đồng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp.
Gửi email tiếp thị, khuyến mại về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.
Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi của website tvk9.net với khách hàng.
Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại tvk9.net.
Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
Trong trường hợp người dùng muốn xóa toàn bộ thông tin về tài khoản đề nghị người dùng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ở mục 4.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công Ty Cổ Phần
Địa chỉ: Số 11b – Hẻm 358/55/3 Bùi Xương Trạch – Khương Đình – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại : 0862892681
Email: [email protected]
Nếu người dùng tin rằng chúng tôi đã cung cấp thông tin của mình cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của người dùng, thì người dùng có quyền khiếu nại đến chúng tôi theo địa chỉ ở trên. Công ty chúng tôi có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng khi xem xét các bằng chứng người dùng cung cấp là có cơ sở.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu sinoshipnews.com thực hiện việc này.
Thành viên có trách nhiệm thường xuyên cập nhật giữ liệu về thông tin cá nhân bảo đảm chính xác, kịp thời.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của tvk9.net. Khi tiếp nhận những phản hồi này, sinoshipnews.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: [email protected]; Số điện thoại: 0862892681

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên tvk9.net được tvk9.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tvk9.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển hóa đơn và hợp đồng cho khách hàng.